Turbomecanica s.a.

Cercetare și Dezvoltare

Proiectul “Transfer de tehnologie pentru optimizarea tratamentului mecanic de suprafață al unor repere utilizate în industria aeronautică” a fost acceptat la finanțare prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare PNCDI III.

Echipa Turbomecanica în colaborare cu un colectiv de cercetători din cadrul UPB vor duce la îndeplinire obiectivele acestui proiect care vizează eficientizarea procesului de ecruisare prin modernizarea instalației și dezvoltarea capabilității de procesare.

Număr proiect: PN-III-P2-2.1 – PTE-2021-0195 (PNCDI III)

TURBOMECANICA