RAPORT
ANUAL
TURBOMECANICA
2022
CUPRINS
MESAJUL PREȘEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL
................................................................................4
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
..........................................................................5
INTRODUCERE
.....................................................................................................................................................5
DESPRE TURBOMECANICA
.............................................................................................................................5
ANUL 2022 - EVENIMENTE, INVESTITII ȘI INDICATORI
............................................................................7
REALIZAREA PLANULUI DE INVESTIȚII
...................................................................................................8
INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI
.......................................................................................................9
INDICATORI MACROECONOMICI
............................................................................................................9
CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI ȘI PĂRȚILE INTERESATE
........................................................................ 10
MODELUL DE BUSINESS
........................................................................................................................... 11
IMPACTUL SITUAȚIEI ECONOMICE GLOBALE
................................................................................ 12
ACTIVITATEA COMERCIALĂ
......................................................................................................................... 13
MEDIUL DE AFACERI
................................................................................................................................... 13
VÂNZĂRI
...................................................................................................................................................... 13
SISTEMUL INTEGRAT DE ASIGURARE A CALITĂȚII SI MEDIULUI
.................................................... 16
ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI DE MEDIU
ȘI PREVENIREA POLUĂRII
............................................................................................................................ 22
PROTECȚIA NUCLEARĂ
............................................................................................................................. 25
RESURSA UMANĂ
............................................................................................................................................ 26
CODUL DE CONDUITA ȘI ETICĂ – PRINCIPII ȘI VALORI
................................................................... 26
PERSONALUL NOSTRU
.............................................................................................................................. 27
INSTRUIRI PERSONAL
............................................................................................................................ 28
ORGANIZAREA INTERNĂ & STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
........................................................... 33
CONDUCEREA TURBOMECANICA
.......................................................................................................... 33
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
......................................................................................................... 35
ACȚIONARII TURBOMECANICA
................................................................................................................... 36
PRINCIPALII ACȚIONARI
............................................................................................................................ 36
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
..................................................................................................................... 36
SISTEMUL DE GESTIUNE ȘI CONTROLUL INTERN
............................................................................ 38
JUSTA MOTIVARE ȘI RECOMPENSE ȘI MOTIVARE
....................................................................... 38
DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ
...................................................................................................................... 39
CONFORMAREA CU CERINȚELE DE RAPORTARE NON-FINANCIARĂ
........................................ 39
CONFORMAREA CU CERINȚELE REGLEMENTĂRILOR
................................................................... 40
DEZVOLTARE DURABILĂ & UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR
................................... 40
MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI OPORTUNITĂȚILOR
....................................................................... 43
SITUAȚIA FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2022
........................................................................................... 48
DESCRIEREA PROCESULUI FINANCIAR
............................................................................................... 48
SITUAȚIA ACTVELOR CORPORALE
................................................................................................... 49
INVENTARIEREA ANUALĂ A PATRIMONIULUI
........................................................................................ 50
REZUMATUL POZIȚIEI FINANCIARE
........................................................................................................... 50
REZUMATUL REZULTATULUI GLOBAL
..................................................................................................... 50
ANEXĂ - DECLARAȚIA PRIVIND CONFORMITATEA CU CODUL DE GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
.................................................................................................................................................. 51
Situația individuală a poziției financiare
................................................................................................. 57
Situația individuală a profitului și a pierderii
..................................................................................... 59
MESAJUL PREȘEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL
Stimați acționari,
Anul 2022 s-a dovedit a fi un an provocator marcat de războiul din
Ucraina și de multiplele incertitudini în plan economic,
generate de inflație, rata dobânzii, criza energetică și a materiilor
prime.
Prin urmare, pentru atingerea rezultatelor TURBOMECANICA
sunt recunoscător colaborărilor cu clienții, partenerii și investitorii
noștri. De asemenea, aș dori să arăt cea mai profundă apreciere
tuturor colegilor care duc mai departe tradiția de aproape
jumătate de secol a Companiei noastre.
Așa cum v-am obișuit, prezentăm cu transparență și
determinare informaţiile din raportul anual.
În 2022, am înregistrat venituri totale de 141,5 milioane lei (4,5% creștere față de 2021), o cifră de afaceri de 139,2
milioane de lei (5,96% creștere față de 2021) și un profit net de 12,2 milioane de lei (3,74% crestere fata de 2021),
precum și o marjă de profit net de 8,76%. 34,2% din cifra de afaceri pentru întregul an a fost generată în T4,
accentuând astfel ciclicitatea pe care o experimentăm în fiecare an și a cărei înțelegere o considerăm
fundamentală pentru investitori astfel încat să poată evalua corect evoluția afacerii noastre pe parcursul anului.
Perspectivele de creștere ale industriei pot fi apreciate în anul 2023 ca „necunoscutele cunoscute”. Adică, există
numeroase variabile de care suntem conștienți (cele cunoscute) care ar putea crea variații semnificative, în funcție de
rezultatul lor (necunoscutul) cum ar fi:.
Economia: vor rămâne inflația și ratele dobânzilor ridicate sau se vor ajusta la valori diminuate? Mulți experți
financiari prevăd o recesiune anul viitor dar doar timpul ne va spune ce se va întâmpla.
Războiul în curs va continua afecteze prețurile globale ale petrolului, materiei prime și energiei, cel mai acut în
Europa, ceea ce, la rândul său, va avea un impact negativ asupra capacității fragile a industriei aeriene de a se
recupera complet. Cât timp va dura războiul este în prezent o necunoscută cunoscută.
Actualele tulburări civile din Iran par fie în creștere și, prin urmare, creează o instabilitate suplimentară în
Orientul Mijlociu, care ar putea crea o volatilitate suplimentară a prețurilor petrolului;
Procesul de certificare și calendarul pentru aeronava Boeing 737 MAX 7/10 rămân necunoscut. În acelasi timp,
blocajele lanțului de aprovizionare care au afectat negativ atât producția de noi motoare, cât și furnizorii de MRO care
au nevoie urgentă de piese de schimb.
Piața globală a aviației, care oferă servicii de întreținere și reparații (MRO), a crescut cu 18% în 2022 și se
anticipează va crește cu 22% în acest an, situându-se totuși cu 2% sub nivelul maxim din 2019, urmând ca până
în 2033 să ajungă la 125 de miliarde de dolari la o rată de creștere medie anuală estimată la 2,9%. Aceste previziuni
de creștere combinate cu evoluția modelul nostru de afaceri arată că așteptările noastre de a ne crește afacerea și in
anii următori sunt obiective, în ciuda perspectivelor economice incerte.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
INTRODUCERE
Prezentul Raport anual la 31.12.2022 al societății TURBOMECANICA S.A. este întocmit în conformitate cu
Legea 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață.
Raportul Administratorilor la 31.12.2022 este însoțit de Situațiile financiare individuale ale TURBOMECANICA
S.A., cu scopul de a informa investitorii și părțile interesate cu privire la modificările în poziția și performanța
societății pentru anul 2022, precum și cu privire la situația de pe piața industriei de aviație și apărare.
Raportul cuprinde, de asemenea, Declarația cu privire la aspectele de raportare non-financiară, declarația "Aplici sau
Explici", de conformare la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București si sunt atașate ca anexă la
Raportul Administratorilor.
TURBOMECANICA întocmește situațiile financiare individuale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
publice 2844/2016, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internaționale de
raportare financiară IFRS, cu modificarile si clarificarile urmatoare.
DESPRE TURBOMECANICA
Turbomecanica este o Societate românească, cu tradiție de peste 45 de ani în industria aeronautică, și este parte
din industria națională de apărare în conformitate cu legea 232/2016.
Misiunea noastră a început odată cu Uzina TURBOMECANICA, în 1975 ca unic fabricant de motoare cu turbină și
ansamble mecanice pentru elicoptere (IAR PUMA 330L), cât și de motoare pentru aeronavele de fabricație
românească (IAR 99) care intră în dotarea Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații.