Denumire post:
Sef Birou Resurse Umane
Descriere

Coordoneaza activitatea departamentului si echipa de 5 persoane;
Asigura elaborarea, revizuirea si implementarea politicii de salarizare, respectiv a sistemelor de salarizare si a structurii pachetului de compensaţii şi beneficii;
Coordoneaza calculul salarial lunar, plata taxelor si contributiilor si a oricaror altor forme de remunerare;
Elaboreaza, actualizeaza si asigura implementarea si respectarea reglementarilor, privind recrutarea si angajarea;
Asigurǎ identificarea potentialilor candidati, recrutarea si angajarea in conformitate cu prevederile reglementărilor interne şi ale legislaţiei în vigoare;
Gestioneaza procesul de inductie a noilor angajati si asigurarea necesarului de instalare pe post;
Monitorizeaza intocmirea documentaţiei de angajare, în conformitate cu cerinţele Codului Muncii şi a politicilor şi procedurilor interne;
Administreaza programul de Management al Carierei prin utilizarea tehnicilor de tip MBO sau a altor instrumente (KPI, managementul talentelor, etc.) şi propune pachete motivaţionale;
Asigurǎ in colaborare cu Directorii de departament, elaborarea si implementarea/realizarea planului de pregatire profesionala a personalului companiei, necesar obţinerii şi menţinerii competenţelor pentru realizarea obiectivelor strategice;
Urmareste actualizarea datelor de personal in SAP si genereaza rapoarte specifice activitatii de resurse umane;
Asigurǎ funcţionarea sistemului de evidenţǎ şi înregistrare a prezenţei personalului la programul de lucru.

Calificari

Experienta in domeniul resurselor umane minim 5 ani;
Studii superioare profil economic, tehnic, umanist;
Certificat Inspector Resurse Umane /Manager resurse umane;
Limba engleza – nivel avansat;
Abilităţi de lucru pe calculator: SAP – Payroll, Microsoft Office (Word, Excel);
Experienta in elaborarea sau gestionarea de proceduri specifice managementului calitatii constituie un avantaj;
Cunostinte foarte bune privind legislatia muncii si sistemul romanesc de salarizare;
Confidentialitate; Abilitati de organizare, planificare si comunicare;
Rigurozitate si atentie la detalii;
Orientare catre rezultate si respectarea termenelor;
Abilitatea de a lucra atat individual cat si in echipa.

Beneficii

Bonuri de masa;
Asigurare medicala privata;
Tichete de vacanta.

Close modal

Aplica acum!

Denumire post:Sef Birou Resurse Umane