Relația cu investitori

Relația

TURBOMECANICA S.A. este o societate romana cu capital privat in totalitate. Actiunile se tranzactioneaza liber in cadrul entitatii romane specifice : Bursa de Valori Bucuresti in conformitate cu legislatia si regulamentele in vigoare.

Guvernanța corporativă

Act Constitutiv

Informații privilegiate și raportări aferente

Dividende

Regulament de Guvernanță Corporativa

Raportări

Calendar Financiar
Rezultat Preliminar
Raport CA anual
Raport CA semestrial
Raport CA trimestrial
Raport CA curent

Contact

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind acţionarii tmb

You have Successfully Subscribed!

TURBOMECANICA