Misiunea

Misiunea

Scopul S.C. Turbomecanica S.A. este să se permanentizeze ca furnizor de componente şi reparaţii pentru industria aeronautică şi pentru alte domenii de inalt nivel tehnologic, menţinând un standard de calitate ridicat pentru produsele fabricate/reparate, care să asigure satisfacţia clienţilor tradiţionali, atragerea de noi clienţi, câştiguri optime şi profituri pe termen lung.

Toate activităţile societăţii vor fi în concordanţă cu responsabilităţile sale faţă de investitori, clienţi, organisme de reglementare, salariaţi şi opinia publică şi cu preocupările sale pentru dezvoltarea şi utilizarea optimă a resurselor naturale şi protecţia mediului.

Renumele şi experienţa S.C. Turbomecanica S.A. şi a acţionarilor săi în furnizarea de produse/servicii de înaltă tehnică şi calificare creează premisele construirii unui parteneriat pe termen lung cu toţi partenerii de afaceri într-un climat de respect şi încredere reciprocă.