Guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa reprezinta conducerea responsabila si controlul unei societati comerciale. Din perspectiva guvernantei corporative doua aspecte sunt de importanta majora pentru SC Turbomecanica: cresterea increderii investitorilor, partenerilor de afaceri, clientilor si angajatilor in organele de conducere si de control ale companiei, precum si echilibrarea situatiei economice si dupa aceea cresterea valorii companiei. Adoptarea unor bune practici si politici de guvernanta corporativa trebuie sa devina pentru SC Turbomecanica suportul temeinic de dezvoltare solida, dupa un proces dificil si costisitor de restructurare a companiei.

Conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti
Consiliul de administratie al societatii a adoptat Regulamentul de Guvernanta Corporativa (RGC) al SC Turbomecanica, in conformitate cu Recomandarea 3 din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti (CGC). RGC cuprinde structurile, responsabilitatile si practicile prevazute in CGC, ce rezulta din actele constitutive ale SC Turbomecanica completate cu prevederile legislative in vigoare si cu recomandarile enuntate in CGC. 

Nivelul de implementare de catre SC Turbomecanica a principiilor si recomandarilor din CGC sunt raportate in declaratia „Aplici sau Explici", conform Rec. 3 din CGC, care a fost comunicata BVB impreuna cu Raportul anual 2013 si afisata pe pagina web a Societatii.

Structuri de guvernanta corporativa si componenta CA
SC Turbomecanica este o societate comerciala care functioneaza in conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, modificata si completata. Societatea a facut parte din oferta publica initiata de Guvernul Romaniei in anul 1995, sub denumirea de "Program de Privatizare in Masa". in urma acestui program Societatea a indeplinit conditiile de listare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti (BVB), unde a fost listata in data 07.10.1998. in calitate de emitent Societatea se conformeaza prevederilor Legii 297/2004, privind piata de capital, si a regulamentelor specifice emise de Comisia Nationala de Valori Mobiliare (CNVM) in baza numitei legi.
SC Turbomecanica este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie (CA), format din 5 membri alesi de adunarea generala a actionarilor din data de 14.05.2012 pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Administratorii in functie la data de 16.12.2014

NumeFunctiaAnul primei alegeriAnul expirarii prezentului mandat
Radu Viehmann Presedinte, Director General 2000 2016
Dana Ciorapciu administrator neexecutiv 2006 2016
Emilia Manta administrator neexecutiv 2006 2016
Grigore Florescu administrator neexecutiv 2006 2016
Henriette Spinka administrator neexecutiv independent 2008 2016

Membrii CA au adoptat voluntar si autoimpus CGC al BVB, au aprobat regulamentul de CG si raporteaza catre BVB stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia "Aplici sau Explici"). SC Turbomecanica a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si prezentarea transparenta a acestor rezultate.
Competentele si responsabilitatile CA sunt cele prevazute in RGC. Presedintele CA detine si functia de director general al Societatii.
Au fost formate trei comitete de lucru de catre CA, dupa cum urmeaza: comitet de audit, comitet de nominalizare si comitet de remunerare. Majoritatea acestor comitete sunt formate din membrii neexecutivi ai CA.
Calificarea si experienta profesionala a administratorilor este prezentata in CV-urile care pot fi accesate pe pagina web a Societatii.