Avertizări interes public

AVERTIZARI

Conform legii, în cazul în care, în context profesional, se obțin sau se cunosc date suficiente, documentate și dovedibile referitoare la posibile cazuri de încalcare a legilor de către angajați/actionari ai TURBOMECANICA se pot face raportări către COMISIA DE ANALIZA AVERTIZĂRI, astfel:

prin poștă pe suport de hârtie, prin completarea și transmiterea formularului de avertizare în interes public (deschide formular), la adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 244, București, sector 6, în plic închis, marcat cu înscripția „CONFIDENȚIAL’’ – în atenția  COMISIEI DE ANALIZĂ AVERTIZĂRI;

în format electronic, prin transmiterea unui e-mail ce are atasat formularul de avertizare în interes public (deschide formular), la adresa dedicată comisiei avertizari@turbomecanica.ro.

TURBOMECANICA