Turbomecanica s.a.

ȘTIRI

SUSȚINEM GENERAȚIILE DE TINERI PENTRU A DEVENI SPECIALIȘTI ÎN AVIAȚIE
ÎMPREUNĂ CONSTRUIM CARIERE DE SUCCES!

Furnizor de încredere pentru fabricația și întreținerea de componente pentru motoare și ansamble mecanice ale aeronavelor militare/civile, TURBOMECANICA oferă absolvenților de clasa a 8-a oportunitatea de a se înscrie în învățământul dual pentru a fi instruiți și calificați în meseriile:

• Operator la masini cu comandă numerică
• Mecanic aeronave
• Strungar
• Frezor-rabotor-mortezor
• Mecanic de mecanică fină

Înscrierea în Învățământul Dual se face la secretariatul Colegiilor Tehnice sau la Liceul Tehnologic pe baza fișei de înscriere în Învățământul Dual.

Pe parcursul celor 3 ani de studiu, elevii înscriși în programul de învățământ dual susținut de Turbomecanica beneficiază de o serie de avantaje precum:
– bursă lunară în cuantum de 800 lei *
– bursă de merit la sfârșitul fiecărui modul școlar în cuantum de 300 de lei**
– plata transportului cu mijloacele de transport în comun pe perioada stagiilor de practică
– echivalentul unei mese calde în timpul practicii
– oportunitatea de angajare ulterior absolvirii clasei a 11-a

Pentru a beneficia de bursa lunară, prezența atât la colegiu cât și la practică în TURBOMECANICA este necesară in proporție de 100% concomitent cu obținerea unei medii la cursurile teoretice și la pregătirea practică mai mare sau egală cu 7,00 în fiecare lună.
Pentru obtinerea unei burse de merit, la sfârșitul fiecărui modul școlar media obținutăva fi mai mare sau egală cu 8,5.
Suplimentar, statul oferă o bursă de 200 lei lunar pe perioada școlarizării în învățământul dual.

Pentru a pune in practică oferta de mai sus, TURBOMECANICA a încheiat parteneriate strategice cu 4 colegii de profil tehnic din București unde elevii își pot alege specializarea care li se potrivește.

• Specializarea Operator mașini cu comandă numerică la Liceul Tehnologic “Dinicu Golescu”:
• Specializarea Mecanic aeronave la Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”
• Specializarea Strungar la Liceul Tehnologic “Carol I”
• Specializarea Frezor-rabotor-mortezor la Liceul Tehnologic “Ion I. C. Brătianu”
• Specializarea Mecanic de mecanica fină la Liceul Tehnologic “Ion I. C. Brătianu”

TURBOMECANICA