Programul

Internship Turbo

Internship Turbo

Parteneriat cu Institutiile de invatamant superior

 

Strategia TURBOMECANICA prevede dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu principalele universitati tehnice si economice din Romania in scopul gestionarii competentelor de o maniera care sa asigure resursa necesara continuarii si dezvoltarii activitatii TURBOMECANICA corelat cu incurajarea intrarii tinerilor in viata profesionala.

Obiectivele acestei politici sunt:

  • sa ii informeze pe studenti cu privire la meseriile din domeniul aeronautic;
  • sa contribuie la formarea profesionala a tinerilor;
  • sa informeze universitatile cu privire la necesitatile pe termen lung ale companiei in ceea ce priveste cunostintele de baza pe care trebuie sa le aiba tinerii.

TURBOMECANICA isi formeaza specialistii astfel incat ei sa se poata adapta rapid la metodele si meseriile specifice dezvoltand impreuna cu universitatile tehnice din Romania un ansamblu de programe adaptate la nevoile specifice ingineriei aeronautice.

Obiectivul principal este acela de a dezvolta competentele necesare in managementul de proiecte in domeniul aeronautic.

Etapele programului

01.

Colectarea aplicatiilor

02.

Interviuri cu o comisie RU – Specialisti

03.

Testare

04.

Evaluare si comunicare aplicatii acceptate

05.

Start

ATENTIE: Fiecare etapa este eliminatorie. In urma evaluarii aplicatiilor, numai candidatii selectati vor fi contactati.

Scopul programului

l
Identificarea potentialului de dezvoltare al tinerilor si asigurarea cadrului adecvat de evolutie si calificare a acestora;
Aprofundarea cunostintelor teoretice si practice specifice domeniului aeronautic;
Crearea de specialisti care sa asigure un back-up pentru posturile cu resurse riscante atat pentru posturile de operare cat si pentru cele de coordonare.

Descrierea programului

 

Tinerii vor fi alesi in urma unui proces riguros de selectie (screening CV-uri, interviuri, teste de abilitati, evaluare).

Programul este astfel conceput incat fiecare dintre participanti are ocazia de a cunoaste cel putin un proces in detaliu, efectuand lucrari in cadrul sectiilor/departamentelor societatii timp de 6 luni. Candidatii selectati vor fi angajati in cadrul Turbomecanica in toata aceasta perioada.

Structura programului va presupune rotirea tinerilor pe domenii de activitate functie de nivelul de pregatire si specialitatea pe care doreste sa se dezvolte. La finalul programului, candidatii vor avea posibilitatea preluarii unei pozitii in cadrul unora dintre sectiilor/departamentelor participante la program.

Stagiile le vor da participantilor posibilitatea de a fi implicati in activitatile zilnice ale colegilor lor, in proiecte, prezentari, intalniri cu clientii. De asemenea, stagiarii vor participa la sesiuni de instruire si de evaluare periodica.
La sfarsitul programului vor sustine o testare in urma careia se va decide:

  • in cazul absolventilor de scoli profesionale si licee teoretice sau tehnice, acordarea unei calificari pentru meseria pentru care a fost instruit si postul respectiv sectia unde isi va desfasura activitatea pe viitor;
  • in cazul absolventilor de institutii de invatamant superior, incadrarea pe un post adecvat pregartirii sale in cadrul societatii.

Incadrarea pe un anumit post va avea in vedere rezultatele obtinute la testare, optiunea exprimata de fiecare trainee, si obiectivele stategice ale TURBOMECANICA.

Profilul candidatului

Pentru posturi ce necesita studii superiore

  • Student in anii terminali sau proaspat absolvent al unei facultati cu profil tehnic sau economic, cu rezultate deosebite pe parcursul studiilor universitare;
  • Comunicare cursiva in limba engleza.

Pentru posturi ce necesita studii medii

  • Absolvent de scoala tehnica sau liceu cu rezultate bune pe parcursul studiilor universitare la disciplinele realiste;
  • Alte abilitati de manuire a uneltelor si aparatelor.

Internship disponibile

Internship Turbo - Achizitii
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Relatii Economice Internationale
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Asistarea analistului de achizitii in pregatirea contractelor de achizitii
– Urmarirea derularii contractelor externe
– Inregistrari in modulul MM/SAP.

Internship Turbo - Contabilitate
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Contabilitate si Informatica de Gestiune
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Intocmirea de evidente contabile/contabilitate primara
– Inregistrarea de documente contabile
– Inregistrare date in modulul FI/SAP.

Internship Turbo - Inginer Aeronave / Mecanic
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Inginerie Aeronave/Mecanica/TCM
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Gestionarea si transpunerea in format electronic a desenelor tehnice utilizand AutoCAD;
– Plotare desene formate mari;
– Asistarea responsabililor de zona la efectuarea inspectiilor preventive & predictive;
– Inregistrare date in modulul PM/SAP.

Internship Turbo - Inginerie de proces productie
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Stiinta si ingineria materialelor / Inginerie de proces
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Asistarea inginerilor de proces in controlul parametrilor tehnologici de functionare a echipamentelor de productie si efectuarea de masuratori tehnologice;
– Asistarea operatorilor din camera de comanda in conducerea automatizata a fluxului tehnologic;
– Asistarea specialistilor din departamentul tehnic in intocmirea rapoartelor de productie.

Internship Turbo - Laborator calitate
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Stiinta si ingineria materialelor/ Chimie
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Asistarea specialistilor la efectuarea analizelor in domeniul chimiei analitice cantitative si calitative
– Asistarea specialistilor la efectuarea analizelor XRF
– Asistarea laborantilor la efectuarea analizelor fizico – mecanice
– Urmarirea activitatilor de analize din fluxul tehnologic.

Internship Turbo - Protectia mediului
Cerinte

– studenti din anii terminali, specializarile: Ingineria mediului
– rezultate foarte bune in anii de studii anteriori si recomandare scrisa din partea facultatii
– abilitati de comunicare si de lucru in echipa
– dorinta de dezvoltare si initiativa
– orientare spre rezultate si gandire practica
– implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
– cunostinte limba engleza nivel avansat
– cunostinte excelente de operare PC

Responsabilitati

– Suport pentru activitatile specifice de conformare cu cerintele legale privind protectia mediului
– Suport pentru activitatile de conformare cu cerintele legale privind managementul deseurilor
– Colaborare la activitatile de autorizare periodica a fabricii

<style type=text/css><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/******* BLURB STYLES *******/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: none !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-border-radius:10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow: hidden;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> z-index: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1:hover img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); /* custom */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 .et_pb_main_blurb_image {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/**** BLURB LINK ***/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb_link {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-top: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform: uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: 700;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb_link:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 1px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*------------------------------------------------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*-------------------- BLURB RIPPLE EFFECT ------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*------------------------------------------------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Ripple Out */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@-webkit-keyframes blurb-ripple-out {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->100% { top: -12px; right: -12px; bottom: -12px; left: -12px; opacity: 0; }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@keyframes blurb-ripple-out {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->100% { top: -12px; right: -12px; bottom: -12px; left: -12px; opacity: 0; }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out .et-pb-icon {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->transform: perspective(1px) translateZ(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->box-shadow: 0 0 1px transparent;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out .et-pb-icon:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->content: '';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* This is your ripple color & size */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border: #2c94f2 solid 6px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Uncomment the line below if it's a circle*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border-radius: 50%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->top: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->right: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->bottom: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->left: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-animation-duration: 1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->animation-duration: 1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:hover .et-pb-icon:before, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:focus .et-pb-icon:before, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:active .et-pb-icon:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-animation-name: blurb-ripple-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->animation-name: blurb-ripple-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<style type=text/css><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/******* BLURB STYLES *******/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all .5s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale(1.05);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform-origin: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-border-radius: 10px 10px 0 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: none !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-border-radius:10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-border-radius: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow: hidden;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> z-index: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-box-shadow: 0 20px 100px rgba(212, 215, 217,.5);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-box-shadow: 0 40px 100px rgb(212, 215, 217);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1:hover img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale(1.00) !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all 1000ms cubic-bezier(0.170, 0.690, 0.470, 0.995); /* custom */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.b3_blurb_1 .et_pb_main_blurb_image {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/**** BLURB LINK ***/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb_link {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-top: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform: uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: 700;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb_link:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 1px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all .4s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*------------------------------------------------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*-------------------- BLURB RIPPLE EFFECT ------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*------------------------------------------------------------------------*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Ripple Out */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@-webkit-keyframes blurb-ripple-out {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->100% { top: -12px; right: -12px; bottom: -12px; left: -12px; opacity: 0; }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@keyframes blurb-ripple-out {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->100% { top: -12px; right: -12px; bottom: -12px; left: -12px; opacity: 0; }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out .et-pb-icon {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->transform: perspective(1px) translateZ(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->box-shadow: 0 0 1px transparent;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out .et-pb-icon:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->content: '';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* This is your ripple color & size */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border: #2c94f2 solid 6px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Uncomment the line below if it's a circle*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border-radius: 50%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->top: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->right: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->bottom: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->left: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-animation-duration: 1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->animation-duration: 1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:hover .et-pb-icon:before, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:focus .et-pb-icon:before, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-ripple-out:active .et-pb-icon:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-animation-name: blurb-ripple-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->animation-name: blurb-ripple-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
TURBOMECANICA