PROGRAMUL

Invățământ DUAL

Descrierea programului Invatamant Profesional Dual:

Noi, Turbomecanica, renumitul furnizor de motoare de avioane si elicoptere colaboram de mai mult timp cu Colegiul Tehnic ‘Dinicu Golescu’, Colegiul Tehnic ‘Carol I’,

Colegiul Tehnic ‘HenriCoanda’ si Liceul Tehnologic ‘Ion I.C.Bratianu’ pentru a organiza clase de invatamant profesional dual,  pentru tinerii care doresc sa se specializeze in una din meseriile din industria aviatiei .

In aceste programe oferim absolvenţilor clasei a 8-a din toată ţara, toate conditiile formarii profesionale în urmatoarele meserii:

 “Operator masini cu comanda numerica” – 28 locuri in clasa de la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

 “Mecanic aeronave” – 14 locuri in clasa de la Colegiul Tehnic Henri Coanda

 “Mecanic de mecanica fina” – 14 locuri in clasa de la Liceul Tehnologic Ioan I.C.Bratianu

 “Frezor – rabotor-mortezor” – 14 locuri in clasa de la Liceul Tehnologic Ioan I.C.Bratianu

 “Strungar” 14 locuri in clasa de la Colegiul Tehnic Carol I

In final absolventii acestor scoli vor beneficia automat si de angajarea în societatea noastră.

Pe parcursul studiilor, elevii beneficiază de bursă din partea statului, dar şi de un sprijin material consistent din partea societăţii noastre pe tot parcursul scolii, a primăriilor de sector şi nu în ultimul rând din partea unităţilor de învăţământ enumerate mai sus.

Scopul acestei colaborări interinstituţionale constă în crearea unei oferte atractive elevilor, care să îi determine pe absolventii clasei s 8-a să opteze pentru aceste tipuri de meserii necesare derulării activităţilor societăţii noastre şi cel mai important este asigurarea unui loc de muncă sigur şi bine plătit pentru absolvenţi.

Să aibă un loc de munca asigurat la finalizarea studiilor si o specializare in industria constructoare de motoare de aviatie este un beneficiu extraordinar de care beneficiaza doar elevii care se inscriu in aceste clase speciale din Invatamantul Profesional Dual.

Iulian Tache, elev la colegiul tehnic Dinicu Golescu: “Nu m-am simţit pregătit pentru bac şi am ales profesionala. M-a sfătuit şi mama, dar am ales şi eu. La liceu, de exemplu, nu ai o slujbă stabilă, aici ai.”

Învatamantul Dual se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 23 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3554/2017 şi a Ordinului nr. 5360 din 16 octombrie 2017.

Mai multe informatii gasiti direct la aceste licee sau pe website-urile de mai jos:

Colegiul Tehnic ‘Dinicu Golescu’ http://www.colegiuldinicugolescu.ro/

Colegiul Tehnic ‘Carol I’ www.ctcarol.ro

Colegiul Tehnic ‘HenriCoanda’ https://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_de_aeronautica_henri_coanda_bucuresti,

Liceul Tehnologic ‘Ion I.C.Bratianu’ www.liceulbratianu.ro

Turbomecanica SA: www.turbomecanica.ro

 

Te asteptam in Echipa Turbomecanica! Fa primul pas spre viitoarea ta cariera!

TURBOMECANICA